Projekty Unijne

"Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli"

 
 
 

W dniu 20.08.2018 r. Gmina Dzikowiec podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych zadania  pn.: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja budynku turystyczno-rekreacyjnego w Wilczej Woli”, z wykonawcą robót firmą „KAZBUT” Kasprzak Mariusz Trzciana 477, 39 – 304 Czermin.

Projekt współfinansowany  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 z  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość  robót budowlanych  zgodnie z umową wyniesie 1.021.962,10 zł

Termin zakończenia robót do dnia 30.06.2019.

  • Data aktualizacji: 2023-11-28 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 730 323