Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Gmina Dzikowiec realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach działania  „Gospodarka wodno-ściekowa” z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Celem projektu

Głównym celem jest wspieranie lokalnego rozwoju  na obszarach wiejskich poprzez poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dzikowiec poprzez przebudowę pompowni wody w Płazówce.

 

Wartość projektu: 365 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 296 910,57 PLN

 

  • Data aktualizacji: 2024-03-04 16:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 955 284