Projekty Unijne

Podpisano umowę na realizację projektu pn.: "Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu"

W dniu 20.11. 2017 r. podpisano umowę na   wykonanie robót budowlanych zadania  pn.: „Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu”, z wykonawcą robót Firmą Budowlaną „REMBISZ” Ryszard Rembisz Zielonka 39A ,
36-130 Raniżów.

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach Osi Priorytetowej  nr IV „Ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość  robót budowlanych  zgodnie z umową wyniesie 3.960.600,00 zł.

Termin zakończenia robót do dnia 30.09.2018 r.

W dniu 24.11.2017 r. Firma Budowlana „REMBISZ” z Zielonki rozpoczęła roboty budowlane polegające na  przebudowie i remoncie  dworu, oficyny i kapliczki należących do zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu.

GALERIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Data aktualizacji: 2023-12-08 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 759 448