Rok 2023

Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec

Gmina Dzikowiec zrealizowała w 2023 roku zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec” polegające na rozbudowaniu budynku Urzędu Gminy Dzikowiec o windę wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Całkowity koszt zadania wyniósł 453 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach projektu  „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

  • Data aktualizacji: 2024-06-12 14:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 215 117