Aktualności

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju

 
 
 
 
 

Jednym z „miękkich działań” jest projekt grantowy, którego beneficjentem jest właśnie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”. Grupą docelową były tutaj stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, zespoły folklorystyczne, a także sami mieszkańcy. Zostało tu  wydanych 6 publikacji odnoszących się do historii, tradycji, dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych naszego regionu. Oprócz tego 22 podmioty społeczne wyposażono w sprzęt, środki trwałe służące wzmocnieniu potencjału  i rozwojowi aktywności obywatelsiej, zakupiono stroje oraz instrumenty muzyczne dla zespołów folklorystycznych. Organizacje te zakupiły mi.in. sprzęt nagłośnieniowy i audio,  tak potrzebny przy organizacji rozmaitych imprez kulturalnych. Remizy, świetlice wiejskie zostały zaopatrzone  w urządzenia gastronomiczne, dzięki czemu możliwe jest kompleksowe organizowanie wydarzeń, warsztatów kulinarnych, biesiad, wieczornic itd. Wartość projektu wyniosła: 236 887,26 zł, zaś wartość dofinansowania 235 585,00 zł

 

Działaniem inwestycyjnym była budowa wiaty garncarskiej w kolbuszowskim skansenie wraz z zakupem  niezbędnego wyposażenia. Projekt pn „Wiata garncarska w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”, został wykonany w ramach przedsięwzięcia lokalnej strategii rozwoju 2.2.1. Budowa, rozbudowa, remont i wyposażenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Wartość zadania wyniosła 128 930,00 zł, zaś kwota dofinansowania: 63 630,00 zł. Grupą docelową są zwiedzający muzeum turyści indywidualni, grupy zorganizowane, a zwłaszcza dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne. Powstało obszerne drewniane zadaszenie o konstrukcji szkieletowej. Znajduje się też tutaj 5 stołów, 10 ławek, piec do wypalania ceramiki i koło garncarskie. Pozwoliło to pokazać proces pracy rzemieślnika od początku, czyli od formowania gliny na kole do końca - wypalenia naczyń w piecu.

Przedsięwzięcie okazało się innowacyjną ofertą edukacyjną, gdzie można połączyć naukę z rzemiosłem w komfortowych warunkach, niezależnie od warunków pogodowych. Połączenie dawnych tradycji i nowoczesnych rozwiązań twórczych umożliwia przekazywanie współczesnemu pokoleniu zapomnianej wiedzy o technice, bogactwie wyrobów z gliny. Jest to miejsce jedyne swoim rodzaju, gdyż nikt oprócz Muzeum Kultury Ludowej nie organizuje stałych zajęć zarówno z garncarstwa, jak i ceramiki artystycznej, dodatkowo w tak pięknych okolicznościach przyrody i lasowiackiej architektury.  

 

Stowarzyszenie LGD „Siedlisko” udziela także dotacji na utworzenie działalności gospodarczej, a także rozwoju istniejących firm. Jednym z beneficjentów na tzw. „premie na start” jest Patrycja Kwaśnik, która założyła zakład produkcji mebli. Jej firma produkuje meble kuchenne, młodzieżowe, łazienkowe, stoły, szafy wnękowe, komody. Grupę docelową stanowią klienci indywidualni (w tym zagraniczni), firmy, przedsiębiorstwa. Efektem operacji jest stworzenie nowego mikroprzedsiębiorstwa, powstanie 3 miejsc pracy - samozatrudnienie oraz 2 etaty, w tym dla osóby z grupy defaworyzowanej określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) . W ramach dotacji zakupiono urządzenia niezbędne do prowadzenia tego typu działalności: m.in. piły formatowe, wiertarki, wyrzynarki, szlifierki, frezarki, odciągi trocin, kompresor olejowy, szyny prowadzące. Ponadto zakupiono i zamontowano zestaw solarny 5 kolektorów płaskich, w celu korzystania z odnawialnych źródeł energii w postaci pozyskiwania ciepłej wody użytkowej na potrzeby zakładu, co jest uzasadnione ekonomicznie i wspiera ochronę środowiska naturalnego. Wnioskodawca wykorzystuje nowatorskie metody projektowania mebli w oparciu o najnowsze branżowe oprogramowanie. Wartość operacji: 106 321,71 zł netto, kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

 

Firma Usługowo Handlowa „Martins” Szypuła Marcin, w 2017 roku złożyła wniosek na rozwijanie działalności gospodarczej w naborze wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymała dotacje na utworzenie „Kompleksu Turystycznygo Brzezóvka”. Powstało miejsce rekreacji i wypoczynku  o pow. 5500 m2 w miejscowości Domatków, w gminie Kolbuszowa. W jego skład wchodzą 3 parki tematyczne: park historyczny, park rozrywki oraz wodny plac zabaw. Znajdują się tu figury dinozaurów, rycerzy,  zjeżdżalnie, kule wodne itp. Jest też punkt gastronomiczny. W ramach realizacji operacji zostały stworzone 2 miejsca pracy, w tym dla osoby z grupy defaworyzowanej . Wartość projektu wyniosła 624 063,46 zł, kwota dofinansowania: 300 000,00 zł. Grupę docelową stanowią klienci indywidualni, rodziny z dziećmi, wycieczki szkolne i przedszkolne, turyści.

 

  • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin:4 296 951