Bezdomne zwierzęta

Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie bezdomnych zwierząt znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dzikowiec ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałej potrzeby takiego odłowienia z urzędu, oraz na zgłoszenie interwencyjne.

Zgłoszenia interwencyjnego,  może dokonać każdy, w dowolnej formie (telefonicznie, ustnie, pisemnie) do Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec telefon: 17 744 21 09 wew. 217

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok

  • Uchwała

    załączył: Administrator , Administrator dnia 2018-10-04 14:13 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2024-05-20 13:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 143 134