REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2023-11-23 09:08 Inwestycje aktualizacja treści
2. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2023-11-22 13:50 Administrator aktualizacja treści
3. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2023-11-22 13:48 Administrator aktualizacja treści
4. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzęń wodnych oraz na usługę wodną 2023-11-14 10:06 Inwestycje aktualizacja treści
5. Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne 2023-11-02 08:38 Administrator aktualizacja treści
6. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Gmina Dzikowiec 2023-10-26 08:28 Administrator aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-10-05 15:01 Administrator aktualizacja treści
8. Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kobuszowej z dnia 25 sierpnia 2023 r. 2023-09-07 09:48 Inwestycje aktualizacja treści
9. Ogłoszenie ws. dopłat dla małych gospodarstw 2023-08-29 07:35 Inwestycje aktualizacja treści
10. Nabór na urzędnika wyborczego w gminie MAJDAN KRÓLEWSKI 2023-08-25 13:55 Administrator aktualizacja treści
11. Nabór na urzędnika wyborczego w gminie GAWŁUSZOWICE 2023-08-18 14:39 Administrator aktualizacja treści
12. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-08-16 15:14 Inwestycje aktualizacja treści
13. Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 21/2023, z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: kolbuszowskiego i rzeszowskiego. 2023-08-09 09:48 Administrator aktualizacja treści
14. POWIADOMIENIE O PLANOWANYCH POMIARACH POLA ELEKTOMAGNEYTYCZNEGO 2023-08-07 10:03 Administrator aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pn.: "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego" 2023-08-04 15:52 Inwestycje aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pn.: "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego" 2023-08-04 15:50 Inwestycje aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania pn.: "Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Dzikowiec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego" 2023-08-04 15:50 Inwestycje aktualizacja treści
18. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec 2023-08-04 08:58 Administrator aktualizacja treści
19. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec 2023-08-04 08:56 Administrator aktualizacja treści
20. Nabór na urzędnika wyborczego w gminie KRZESZÓW 2023-08-03 08:18 Administrator aktualizacja treści
21. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-08-01 15:06 Administrator aktualizacja treści
22. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-08-01 15:06 Administrator aktualizacja treści
23. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w miejscowości Lipnica. 2023-07-19 14:33 Administrator aktualizacja treści
24. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2023-07-19 14:31 Administrator aktualizacja treści
25. Wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Wilcza Wola 2023-07-03 13:41 Inwestycje aktualizacja treści
26. Wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. 2023-06-26 11:23 Administrator aktualizacja treści
27. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-06-19 13:13 Administrator aktualizacja treści
28. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 2023-06-14 11:10 Administrator aktualizacja treści
29. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO 2023-06-12 08:36 Administrator aktualizacja treści
30. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO 2023-06-07 14:03 Administrator aktualizacja treści
31. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO 2023-06-07 14:01 Administrator aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców Gminy Dzikowiec na sprzedaż elementów metalowych z rozbiórki ogrodzenia stawu dworskiego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu 2023-06-01 13:09 Inwestycje aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym dla mieszkańców Gminy Dzikowiec na sprzedaż elementów metalowych z rozbiórki ogrodzenia stawu dworskiego zespołu dworsko-parkowego w Dzikowcu 2023-06-01 13:08 Inwestycje aktualizacja treści
34. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2023-05-30 08:04 Administrator aktualizacja treści
35. Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o końcowej sprzedaży węgla kamiennego 2023-05-12 08:42 Administrator aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-05-11 12:08 Inwestycje aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-05-11 11:58 Inwestycje aktualizacja treści
38. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2023-04-26 10:59 Administrator aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2023-04-20 14:43 Administrator aktualizacja treści
40. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2023-04-19 10:18 Administrator aktualizacja treści
41. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-04-03 12:26 Inwestycje aktualizacja treści
42. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-04-03 12:25 Inwestycje aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-04-03 12:23 Inwestycje aktualizacja treści
44. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-04-03 12:17 Inwestycje aktualizacja treści
45. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2023-03-24 15:21 Administrator aktualizacja treści
46. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem 2023-03-24 14:50 Administrator aktualizacja treści
47. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem 2023-03-24 14:49 Administrator aktualizacja treści
48. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica. 2023-03-21 12:43 Administrator aktualizacja treści
49. Ogłoszenie o zmianie terminu skladania wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-03-13 14:40 Inwestycje aktualizacja treści
50. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec. 2023-03-07 10:25 Administrator aktualizacja treści

Strona: 1 z 31


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2023-11-28 07:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 730 140