REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:29 Administrator aktualizacja treści
2. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:28 Administrator aktualizacja treści
3. Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2021 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.162.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660 oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk 2021-12-01 12:26 Administrator aktualizacja treści
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96". 2021-11-10 10:20 Administrator aktualizacja treści
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 820/1 o powierzchni 0,0233 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/202L znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 0+224,96". 2021-11-10 10:18 Administrator aktualizacja treści
6. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:38 Administrator aktualizacja treści
7. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:37 Administrator aktualizacja treści
8. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Wilcza Wola ( sołectwo Spie) przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2021-11-03 08:35 Administrator aktualizacja treści
9. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-10-28 12:20 Administrator aktualizacja treści
10. Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 2021-10-26 14:30 Administrator aktualizacja treści
11. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2021-10-26 13:55 Administrator aktualizacja treści
12. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2021 rok (październik 2021) 2021-10-26 08:25 Administrator aktualizacja treści
13. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 14:18 Administrator aktualizacja treści
14. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Lipnicy 2021-08-20 14:17 Administrator aktualizacja treści
15. Zawiadomienie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wynajmu kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 14:12 Administrator aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-20 12:22 Administrator aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy 2021-08-20 12:21 Administrator aktualizacja treści
18. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-18 11:20 Administrator aktualizacja treści
19. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-18 11:20 Administrator aktualizacja treści
20. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:25 Administrator aktualizacja treści
21. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:25 Administrator aktualizacja treści
22. Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Wilczej Woli przy ul. Ks. Sokoła 4. 2021-08-17 15:24 Administrator aktualizacja treści
23. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-08-12 15:16 Administrator aktualizacja treści
24. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego w Zespole Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu 2021-08-11 15:23 Administrator aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Lipnicy 2021-08-11 15:22 Administrator aktualizacja treści
26. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 15:21 Administrator aktualizacja treści
27. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:34 Administrator aktualizacja treści
28. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:33 Administrator aktualizacja treści
29. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:32 Administrator aktualizacja treści
30. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2021-08-11 14:26 Administrator aktualizacja treści
31. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2021-08-04 12:50 Administrator aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2021-07-22 09:21 Administrator aktualizacja treści
33. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:24 Administrator aktualizacja treści
34. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:23 Administrator aktualizacja treści
35. Ogłoszenie z dnia 01.06.2021. Wójt Gminy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:22 Administrator aktualizacja treści
36. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:22 Administrator aktualizacja treści
37. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:21 Administrator aktualizacja treści
38. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:20 Administrator aktualizacja treści
39. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:20 Administrator aktualizacja treści
40. Ogłoszenie z dnia 20.05.2021 r. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec na terenie miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec 2021-07-14 10:19 Administrator aktualizacja treści
41. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 01 lipca 2021r. - N-III.7570.1.149.2019 2021-07-02 15:16 Redaktor aktualizacja treści
42. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 01 lipca 2021r. - N-III.7570.1.149.2019 2021-07-02 15:16 Redaktor aktualizacja treści
43. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.722.2019 2021-06-30 10:36 Redaktor aktualizacja treści
44. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.717.2019 2021-06-30 10:34 Redaktor aktualizacja treści
45. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.717.2019 2021-06-30 10:34 Redaktor aktualizacja treści
46. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.717.2019 2021-06-30 10:34 Redaktor aktualizacja treści
47. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.152.2019 2021-06-24 07:53 Redaktor aktualizacja treści
48. Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2021r. - N-III.7570.1.152.2019 2021-06-24 07:53 Redaktor aktualizacja treści
49. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2021-06-18 13:49 Administrator aktualizacja treści
50. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola. 2021-06-18 13:49 Administrator aktualizacja treści

Strona: 1 z 24


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2021-12-07 10:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 328 406