Projekty Unijne

Nowa jakość w szkołach Gminy Dzikowiec

Gmina Dzikowiec w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach, Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Dzikowiec „NASZA SZANSA” oraz ALDEO Systemami Zarządzania Sp. z. o.o., realizuje w:

  • Zespole Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu,
  • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli,
  • Szkole Podstawowej w Lipnicy,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mechowcu,
  • Szkole Podstawowej w Spiach

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

„Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec”

Cele projektu:

1.Wzrost kompetencji kluczowych uczestników w zakresie TIK, nauk matematyczno- przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do nauczania, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2.Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności
w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Wartość projektu: 1 124 582,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 955 895,20 PLN

  • Data aktualizacji: 2024-03-04 16:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 955 297