Projekty Unijne

Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu

 

Gmina Dzikowiec realizuje projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV
„Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
pn.: Gmina otwarta na kulturę poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu”.

 

Celem projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej gminy Dzikowiec poprzez przebudowę i remont dworu, oficyny i kapliczki należących do zabytkowego zespołu parkowo- dworskiego w Dzikowcu oraz poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. Dwór i oficyna po zakończeniu projektu będą pełnić funkcję instytucji kultury poprzez udostępnianie powierzchni na cele kulturalne (wystawy, koncerty, wideokonferencje, itp.). Mieszkańcy gminy, goście oraz turyści będą mogli przechadzać się po parku, w którym zlokalizowana jest zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena. Aby w pełni wykorzystać potencjał miejsca planowany jest zakup sprzętu – telebimu, tabletów, laptopów, fortepianu, nagłośnienia oraz sprzętu oświetleniowego, które pozwolą
na pełne wykorzystanie infrastruktury. Planowane jest zamontowanie oświetlenia zewnętrznego oraz iluminacji, które podświetlać będą dworek i oficynę.

Zostanie zainstalowany monitoring oraz instalacja antywłamaniowa. Modernizacji ulegnie także instalacja przeciwpożarowa. Projekt spowoduje poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni przy schodach przy budynku dworu dla osób niepełnosprawnych.

 

Planowane efekty:

W ramach projektu planuje się kompleksową przebudowę i remont zabytkowych obiektów na terenie gminy Dzikowiec: dworu, oficyny i kapliczki.
Dodatkowo planowany jest zakup sprzętu oraz fortepianu.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności kultury poprzez powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej i dotąd nieużytkowanej. Dworek Błotnickich w Dzikowcu był dotąd niewykorzystany. Po realizacji projektu nabierze świetności w związku z planowanymi założeniami. W rezultacie w obiekcie dotąd nieudostępnianym wprowadzone zostaną nowe formy działalności edukacyjno-kulturalnej. Dodatkowo zostanie wyremontowana zabytkowa kapliczka św. Jana Nepomucena, która znajduje się w parku. W celu zabezpieczenia obiektu na wypadek zagrożenia zostanie zainstalowany monitoring oraz instalacja antywłamaniowa. Zamontowana zostanie także instalacja przeciwpożarowa. Dla osób niepełnosprawnych projekt przewiduje budowę pochylni przy schodach budynku dworu. Z pochylni tej będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Pochylnia umożliwi im swobody dostęp do zabytkowego obiektu dworu pełniącego funkcję kulturalną.

 Wartość projektu: 3.529.395,99 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 2.825.862,37 PLN

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 228 293