Poniżej 30 000 euro w roku 2019

Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów"

Gmina Dzikowiec
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
                                                                                                                                                                                               Dzikowiec, 2019-10-01
Znak sprawy: ZOEAS.321.4.2019


P O W I A D O M I E N I E
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ”Dowóz i odwóz uczniów”


Szanowni Państwo,


w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

SOB-TRANS, Henryk Sobala,
Kopcie 93A, 36-121 Wilcza Wola, NIP 814-125-82-59, REGON 690124348
za cenę 324,00 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

Nr oferty Nazwa i adres Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
1. SOB-TRANS, Henryk Sobala,
Kopcie 93A, 36-121 Wilcza Wola, NIP 814-125-82-59, REGON 690124348
100

podpis zamawiającego:
                                                                                                                                                                           z up. Wójta Gminy Dzikowiec
                                                                                                                                                                                    Małgorzata Szczęch
                                                                                                                                       Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 727