Poniżej 30 000 euro w roku 2019

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019

Gmina Dzikowiec

ul.Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                                                                                                                  Dzikowiec, 2019-09-02

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.3.2019

 P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2019/2020”

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

CUDO-USŁUGI Sławomir Cudo,

ul. ks. Stanisława Sudoła 143, 36- 122 Dzikowiec,

Regon 380005804 NIP 8141688758,

za cenę 275,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres

 Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

CUDO-USŁUGI Sławomir Cudo, ul. ks. Stanisława Sudoła 143, 36-122 Dzikowiec  Regon 380005804 NIP 380005804

100

 

                                      podpis zamawiającego:                                                             

 z up. Wójta Gminy Dzikowiec Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
w Dzikowiec

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 224 310