Poniżej 30 000 euro w roku 2019

Powiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty na "Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2018/2019"

Gmina Dzikowiec

Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                                                                                                                  Dzikowiec, 2019-01-02

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.3.2018

P O W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2018/2019”

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Stowarzyszenie „Dobry Dom, 37-311 Wola Zarczycka 129A KRS 0000197865, Regon
276803564 NIP 635-16-22-813,

za cenę 205,20 złotych brutto

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą dla zamawiającego ponieważ uzyskała największą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postepowaniu:

Nr oferty

 

Nazwa i adres

 Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

1.

Stowarzyszenie „Dobry Dom, 37-311 Wola Zarczycka 129A KRS 0000197865, Regon 276803564, NIP 635-16-22-813

100

2.

 CUDO-USŁUGI Sławomir Cudo, ul. ks. Stanisława Sudoła 143, Regon 380005804 NIP 380005804

91,61

3.

Usługi Transportowe Przewóz Osób Ładunków Sławomir Bujak, 36-106 Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka,  Regon 690217156, NIP 8141001827

51,30

 

podpis zamawiającego:                                                                                                                                                     z up. Wójta Gminy Dzikowiec Małgorzata Szczęch

                                                                                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
                                                                                                                                                                                                         w Dzikowcu

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 649