Informacje

RZ.RZT.70.64.2021.MKO - Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dzikowiec na okres 3 lat

  • Data aktualizacji: 2021-08-04 12:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 065 209