Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzikowiec o sprzedaży drewna opałowego oraz użytkowego na terenie Zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 26 marca 2018 r. ( poniedziałek ) o godz. 9 00 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego oraz użytkowego na terenie Zespołu parkowo - dworskiego w Dzikowcu w drodze przetargu ustnego - licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec.

 

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego ( drewno ułożone w stosach 14 mp - mieszane: różne gatunki: dąb, jesion i inne ) wynosi kwotę: 108,00 zł/brutto/lmp ( słownie: sto osiem złotych 00/100 - brutto za jeden metr przestrzenny).

 

Cena wywoławcza sprzedaży drewna użytkowego - kloca dębowego o wymiarach ( długość 3,8 m, średnica w połowie długości 36 cm ) wynosi kwotę: 335,79 zł/brutto ( słownie: trzysta trzydzieści pięć złotych 79/100 -brutto).

 

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy, licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu. Drewno użytkowe - dąb w klocu.

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 26 ) w dniu zakupu.

 

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna opałowego oraz drewna użytkowego jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu sprzedaży tj. 26 marca 2018r.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna opałowego lub użytkowego.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i kosztem w dniu zakupu drewna - w godzinach wjazdu na teren parku.

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

  • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin:4 296 971