Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (kwiecień 2018)

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (kwiecień 2018)

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r.poz.2203), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.

 

 

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018r. do czasu ich aktualizacji:

 1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 8 343,26 zł
 2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie - 6 643,66 zł
 3. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi - 339,00
 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi - 77,00
 5. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi - 72,00
 6. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi - 0,00
 7. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi - 0,00
 8. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi - 1,109
 • Data aktualizacji: 2023-09-28 19:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 606 761