Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Znak sprawy: DLI-1.4621.11.2018.AN.30

Znak sprawy: DLI-1.4621.11.2018.AN.30

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.),

 

Minister Rozwoju

zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 31 października 2019 r., znak: DLI-1.4621.11.2018.IS.24, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 czerwca 2018 r., znak: N-VIII.7820.1.15.2018 (I VI.7820.1.30.2017), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia wciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".

Jednocześnie informuję, że osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Ponadto informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju {Dz.U. z 2019 r. poz. 2261) - jest obecnie Minister Rozwoju.

  • Data aktualizacji: 2020-01-22 13:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 795 965