Programy i projekty

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DZIKOWIEC NA 2018 ROK

 

W związku z opracowaniem projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok” Wójt Gminy  Dzikowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art.11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1840) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok ”.

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy  Dzikowiec oraz inne podmioty, o których mowa w art.11 a ustawy o ochronie zwierząt.

 

przedmiot projektu:

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2018 rok

 

termin przeprowadzenia konsultacji:

 

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej (BIP) Urzędu Gminy Dzikowiec. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania .

 

forma konsultacji:

 

pisemne wyrażenie opinii należy przekazać wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

 

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 641 275