REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola 2020-03-27 11:39 Administrator aktualizacja treści
2. Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec. 2020-03-19 08:59 Administrator aktualizacja treści
3. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wilcza Wola 2020-03-03 08:37 Administrator aktualizacja treści
4. Protokół 1/2020 z dnia 30.01.2020r. z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-03-02 13:36 Administrator aktualizacja treści
5. Protokół 1/2020 z dnia 30.01.2020r. z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2020-03-02 13:35 Administrator aktualizacja treści
6. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-02-27 14:44 Administrator aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec. 2020-02-25 09:33 Administrator aktualizacja treści
8. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec. 2020-02-25 09:26 Administrator aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec. 2020-02-25 09:22 Administrator aktualizacja treści
10. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.28.2020.AK 2020-02-14 08:37 Administrator aktualizacja treści
11. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.27.2020.AK 2020-02-14 08:35 Administrator aktualizacja treści
12. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
13. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2020 rok (styczeń 2020) 2020-01-31 12:59 Administrator aktualizacja treści
14. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-01-30 12:07 Administrator aktualizacja treści
15. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Wilcza Wola. 2020-01-21 14:01 Administrator aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Dzikowiec 2020-01-21 13:58 Administrator aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator usunięcie artykułu
18. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:25 Administrator aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 15:23 Administrator aktualizacja treści
20. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2020-01-10 14:56 Administrator aktualizacja treści
21. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-12-30 15:46 Administrator usunięcie artykułu
22. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-27 12:32 Administrator aktualizacja treści
23. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-24 11:46 Administrator aktualizacja treści
24. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-24 11:43 Administrator aktualizacja treści
25. Obsługa bankowa budżetu Gminy Dzikowiec i jednostek organizacyjnych Gminy Dzikowiec w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2023 r. 2019-12-16 14:13 Administrator aktualizacja treści
26. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-12-16 08:37 Administrator aktualizacja treści
27. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-11 16:15 Administrator aktualizacja treści
28. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-12-11 16:15 Administrator aktualizacja treści
29. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:16 Administrator aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:15 Administrator aktualizacja treści
31. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
32. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
33. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-10-31 14:24 Administrator aktualizacja treści
34. Zawiadomienie o wyłożeniu do publiczego wglądu 2019-10-08 15:24 Administrator aktualizacja treści
35. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
36. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
37. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
38. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
39. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:58 Administrator aktualizacja treści
40. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:57 Administrator aktualizacja treści
41. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:50 Administrator aktualizacja treści
42. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego" 2019-10-02 15:39 Administrator aktualizacja treści
43. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:37 Administrator aktualizacja treści
44. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
45. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
46. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:25 Administrator aktualizacja treści
47. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:21 Administrator aktualizacja treści
48. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:14 Administrator aktualizacja treści
49. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WIlcza Wola 2019-09-27 10:57 Administrator aktualizacja treści
50. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:48 Administrator aktualizacja treści

Strona: 1 z 16


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2020-03-27 14:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 920 917