REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2023-03-24 15:21 Administrator aktualizacja treści
2. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem 2023-03-24 14:50 Administrator aktualizacja treści
3. Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Tarnobrzegu z dnia 23 marca 2023 r. o naborze kandydatów na urzędnika wyborczego w gminie Rudnik nad Sanem 2023-03-24 14:49 Administrator aktualizacja treści
4. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica. 2023-03-21 12:43 Administrator aktualizacja treści
5. Ogłoszenie o zmianie terminu skladania wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023-03-13 14:40 Inwestycje aktualizacja treści
6. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec. 2023-03-07 10:25 Administrator aktualizacja treści
7. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-03-03 20:08 Administrator aktualizacja treści
8. Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej AB.6740.6.6.2022 2023-02-07 11:13 Administrator aktualizacja treści
9. Zawiadomienie o oczywistej omyłce pisarskiej AB.6740.6.6.2022 2023-02-07 11:12 Administrator aktualizacja treści
10. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2023-01-11 09:09 Administrator aktualizacja treści
11. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2023-01-11 09:01 Administrator aktualizacja treści
12. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2023-01-11 08:59 Administrator aktualizacja treści
13. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica 2023-01-11 08:57 Administrator aktualizacja treści
14. Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2023 2023-01-09 15:44 Administrator aktualizacja treści
15. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-01-05 11:41 Administrator aktualizacja treści
16. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-01-05 10:43 Administrator aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 w gminie Dzikowiec. 2023-01-03 15:13 Administrator aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-04 11:19 Administrator aktualizacja treści
19. Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2022-10-07 15:28 Administrator aktualizacja treści
20. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2022-10-07 10:45 Administrator aktualizacja treści
21. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2022-10-07 10:44 Administrator aktualizacja treści
22. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2022-10-03 09:28 Redaktor aktualizacja treści
23. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec 2022-10-03 09:27 Redaktor aktualizacja treści
24. Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-09-27 21:00 Administrator aktualizacja treści
25. Ogłoszenie o sprzedaży drewna 2022-09-08 13:45 Administrator aktualizacja treści
26. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-09-07 14:36 Administrator aktualizacja treści
27. Ogłoszenie o sprzedaży drewna w Wilczej Woli 2022-09-02 15:02 Administrator aktualizacja treści
28. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 004 2022-08-12 13:06 Administrator aktualizacja treści
29. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 004 2022-08-12 13:05 Administrator aktualizacja treści
30. Ogłoszenie o przetargu - Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-08-11 13:59 Administrator aktualizacja treści
31. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-08-11 08:57 Administrator aktualizacja treści
32. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2022-08-09 09:48 Administrator aktualizacja treści
33. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 004 2022-08-05 13:35 Administrator aktualizacja treści
34. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 004 2022-08-05 13:34 Administrator aktualizacja treści
35. Ogłoszenie o sprzedaży ogrodzenia betonowego na terenie przy stadionie sportowym w Dzikowcu 2022-08-03 15:52 Inwestycje aktualizacja treści
36. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wilcza Wola 2022-08-02 15:31 Inwestycje aktualizacja treści
37. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ 004 2022-07-29 14:46 Redaktor aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2022-07-28 13:32 Redaktor aktualizacja treści
39. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2022-07-27 12:49 Redaktor aktualizacja treści
40. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego - pożarniczego marki JELCZ 004 2022-07-26 14:44 Redaktor aktualizacja treści
41. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-07-20 10:04 Administrator aktualizacja treści
42. Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec 2022-07-20 10:04 Administrator aktualizacja treści
43. Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego 2022-07-18 12:02 Redaktor aktualizacja treści
44. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2022-07-12 11:46 Administrator aktualizacja treści
45. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2022-07-12 10:54 Administrator aktualizacja treści
46. Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. 2022-07-12 10:53 Administrator aktualizacja treści
47. Sprzedaż drewna opałowego 2022-07-08 09:58 Administrator aktualizacja treści
48. Zarządzenie Nr 75 /2022 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-06 09:05 Administrator aktualizacja treści
49. Zarządzenie Nr 75 /2022 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 14:17 Administrator aktualizacja treści
50. Zarządzenie Nr 75 /2022 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-07-05 13:17 Administrator aktualizacja treści

Strona: 1 z 29


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2023-03-24 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 343 158