REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:16 Administrator aktualizacja treści
2. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 2019-11-14 13:15 Administrator aktualizacja treści
3. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
4. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-11-13 12:30 Administrator aktualizacja treści
5. Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2019 rok (październik 2019) 2019-10-31 14:24 Administrator aktualizacja treści
6. Zawiadomienie o wyłożeniu do publiczego wglądu 2019-10-08 15:24 Administrator aktualizacja treści
7. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
8. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
9. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
10. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
11. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:58 Administrator aktualizacja treści
12. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:57 Administrator aktualizacja treści
13. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:50 Administrator aktualizacja treści
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego" 2019-10-02 15:39 Administrator aktualizacja treści
15. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:37 Administrator aktualizacja treści
16. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
17. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
18. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:25 Administrator aktualizacja treści
19. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:21 Administrator aktualizacja treści
20. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:14 Administrator aktualizacja treści
21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WIlcza Wola 2019-09-27 10:57 Administrator aktualizacja treści
22. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:48 Administrator aktualizacja treści
23. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:47 Administrator aktualizacja treści
24. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:46 Administrator aktualizacja treści
25. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:41 Administrator aktualizacja treści
26. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-23 11:59 Józef Tęcza aktualizacja treści
27. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-18 15:37 Józef Tęcza aktualizacja treści
28. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WIlcza Wola 2019-09-18 15:33 Administrator aktualizacja treści
29. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-10 15:25 Józef Tęcza aktualizacja treści
30. Informacja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk ..." 2019-09-04 12:11 Administrator aktualizacja treści
31. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:18 Administrator aktualizacja treści
32. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:17 Administrator aktualizacja treści
33. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:14 Administrator aktualizacja treści
34. Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-08-21 11:18 Administrator aktualizacja treści
35. Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-08-21 11:18 Administrator aktualizacja treści
36. INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-08-13 08:15 Administrator aktualizacja treści
37. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2019-08-12 14:42 Administrator aktualizacja treści
38. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-08-05 16:17 Administrator aktualizacja treści
39. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-07-25 10:31 Administrator aktualizacja treści
40. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-07-23 08:59 Administrator aktualizacja treści
41. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-07-23 08:55 Administrator aktualizacja treści
42. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-09 09:15 Józef Tęcza aktualizacja treści
43. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-09 09:14 Józef Tęcza aktualizacja treści
44. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-07-05 09:05 Józef Tęcza aktualizacja treści
45. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:40 Józef Tęcza aktualizacja treści
46. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:04 Józef Tęcza aktualizacja treści
47. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:04 Józef Tęcza aktualizacja treści
48. Zapytanie ofertowe : "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Mechowiec" 2019-06-26 07:46 Administrator aktualizacja treści
49. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-06-25 15:29 Józef Tęcza aktualizacja treści
50. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-06-25 15:29 Józef Tęcza aktualizacja treści

Strona: 1 z 15


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2019-12-06 11:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 719 483