REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Zawiadomienie o wyłożeniu do publiczego wglądu 2019-10-08 15:24 Administrator aktualizacja treści
2. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
3. Informacja o wyborze wykonawcy na realizację przedsięwzięcia pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019" 2019-10-04 14:09 Administrator aktualizacja treści
4. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
5. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:59 Administrator aktualizacja treści
6. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:58 Administrator aktualizacja treści
7. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:57 Administrator aktualizacja treści
8. Powiadomienie o wyborze oferenta na "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-10-03 11:50 Administrator aktualizacja treści
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego" 2019-10-02 15:39 Administrator aktualizacja treści
10. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:37 Administrator aktualizacja treści
11. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
12. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:29 Administrator aktualizacja treści
13. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:25 Administrator aktualizacja treści
14. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:21 Administrator aktualizacja treści
15. Doposażenie ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Dzikowiec celem zwiększenia potencjału technicznego 2019-10-02 15:14 Administrator aktualizacja treści
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WIlcza Wola 2019-09-27 10:57 Administrator aktualizacja treści
17. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:48 Administrator aktualizacja treści
18. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:47 Administrator aktualizacja treści
19. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:46 Administrator aktualizacja treści
20. Zapytanie ofertowe na: "Dowóz i odwóz uczniów" 2019-09-23 13:41 Administrator aktualizacja treści
21. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-23 11:59 Józef Tęcza aktualizacja treści
22. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-18 15:37 Józef Tęcza aktualizacja treści
23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości WIlcza Wola 2019-09-18 15:33 Administrator aktualizacja treści
24. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2019 2019-09-10 15:25 Józef Tęcza aktualizacja treści
25. Informacja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Leżajsk ..." 2019-09-04 12:11 Administrator aktualizacja treści
26. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:18 Administrator aktualizacja treści
27. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:17 Administrator aktualizacja treści
28. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-09-02 16:14 Administrator aktualizacja treści
29. Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-08-21 11:18 Administrator aktualizacja treści
30. Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w roku 2019 2019-08-21 11:18 Administrator aktualizacja treści
31. INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-08-13 08:15 Administrator aktualizacja treści
32. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec 2019-08-12 14:42 Administrator aktualizacja treści
33. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-08-05 16:17 Administrator aktualizacja treści
34. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-07-25 10:31 Administrator aktualizacja treści
35. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-07-23 08:59 Administrator aktualizacja treści
36. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-07-23 08:55 Administrator aktualizacja treści
37. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-09 09:15 Józef Tęcza aktualizacja treści
38. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-09 09:14 Józef Tęcza aktualizacja treści
39. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-07-05 09:05 Józef Tęcza aktualizacja treści
40. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:40 Józef Tęcza aktualizacja treści
41. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:04 Józef Tęcza aktualizacja treści
42. Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu 2019-07-02 14:04 Józef Tęcza aktualizacja treści
43. Zapytanie ofertowe : "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Mechowiec" 2019-06-26 07:46 Administrator aktualizacja treści
44. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-06-25 15:29 Józef Tęcza aktualizacja treści
45. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-06-25 15:29 Józef Tęcza aktualizacja treści
46. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: "Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Dzikowiec" 2019-06-25 15:28 Józef Tęcza aktualizacja treści
47. Zapytanie ofertowe : "Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Mechowiec" 2019-06-25 07:47 Administrator aktualizacja treści
48. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola o długości 500 mb i Kopcie na długości 200 mb 2019-06-19 15:02 Administrator aktualizacja treści
49. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola o długości 500 mb i Kopcie na długości 200 mb 2019-06-14 22:36 Administrator aktualizacja treści
50. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Wola o długości 500 mb i Kopcie na długości 200 mb 2019-06-14 15:22 Administrator aktualizacja treści

Strona: 1 z 14


powrót na górę strony

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 644 225