Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 16.12.2021r. Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w opracie ewidencji gruntów i budynków gminy Dzikowiec, obr. 0006 Lipnica, jako działka nr 2809/2 o pow. 0,0050ha

S55C-0i21122014540

  • Data aktualizacji: 2023-09-21 15:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 600 084