Programy i projekty

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Dzikowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”.

Czas trwania konsultacji:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 18.12.2019 r.
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 27.12.2019 r.

Forma konsultacji:

 • złożenie propozycji, uwagi i opinii na formularzu poprzez:
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Dzikowcu, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec,
  • przesłanie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl,
  • złożenie uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec w godzinach jego pracy.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program współpracy może ulec zmianom.

 • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 222 650