Programy i projekty

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec

 

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego

            Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii w sprawie projektu Diagnozy Partnerstwa Kolbuszowskiego. Partnerstwo obejmuje swym zasięgiem obszar sześciu gmin: Miasta i Gminy Kolbuszowa, Gminy Cmolas, Gminy Dzikowiec, Gminy Majdan Królewski, Gminy Raniżów oraz Gminy Niwiska, a także Powiatu Kolbuszowskiego. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 25.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Partnerstwo Kolbuszowskie”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62,
    36-122, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Partnerstwo Kolbuszowskie”.
  3. bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Dzikowiec w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

            Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 25.05.2022 r.:

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 13:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 608