Segregacja Odpadów Komunalnych

Prawidłowa Segregacja Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Dzikowiec informuje o zmianie system zbiórki selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów będzie prowadzona przez właścicieli nieruchomości poprzez zbieranie w pojemnikach/workach o odpowiedniej kolorystyce. Worki do segregacji odpadów będą dostarczane przez Przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

Kolorystyka pojemników / worków i ich przeznaczenie:

 

  • niebieski - z przeznaczeniem na papier,
  • zielony - z przeznaczeniem na szkło,
  • żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
  • brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem bioodpadów.

INFORMACJA - CZEGO NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO KOSZA

 

- przeterminowanych leków – należy je wyrzucać do pojemników na zużyte leki w aptekach lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;

- chemikaliów – należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów ;

 - zużyte baterie – należy wyrzucać do pojemników na zużyte baterie które stoją na terenie placówek oświatowych lub sklepach ze sprzętem RTV i AGD lub dopuszcza się przekazanie tych odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów;

- akumulatorów przemysłowych i samochodowych – należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż lub wymianę
i dopuszcza się przekazanie tych odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe – należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- metali, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych – należy przekazywać je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – może być wystawiony przed teren nieruchomości i odebrany przez odbierającego odpady, ale tylko w terminie ściśle określonym przez niego i podanym wcześniej do wiadomości mieszkańców, a także dopuszcza się możliwość przekazanie tych odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym transportem.

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 252