PSZOK

 

 

 

Informacja

 

Drodzy mieszkańcy gminy Dzikowiec, zwracamy uwagę, iż odpady komunalne, takie jak odpady wielkogabarytowe(np.: szafy, meble łóżka, fotele itp.), dostarczane do PSZOK Nowy Dzikowiec oraz Wilcza Wola muszą być rozmontowane– rozkręcone, a nie w całości.

 

NIE PRZYJMUJEMY W PSZOK: PAPY, WEŁNY MINERALNEJ I STYROPIANU, CZĘŚCI PO ROZBIÓRCE SAMOCHODÓW, ORAZ ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 

WÓJT GMINY

Józef Tęcza

 

 

 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM SARS-COV 2 WPROWADZA SIĘ NA PSZOKU W NOWYM DZIKOWCU   I W WILCZEJ WOLI-SPIE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ODDAJĄCYCH ODPADY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

  1. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników obsługujących PSZOK.

  2. Odpady na punkt selektywnej zbiórki może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba(prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU
    z dziećmi).

  3. Na terenie PSZOKU w tym samym czasie mogą przybywać maksymalnie 2 pojazdy. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce.

  4. Jeśli masz możliwość wstrzymania dostarczenia odpadów na PSZOK, prosimy o odroczenie dostarczenia odpadów do czasu ustabilizowania się sytuacji.

  5. Osoby korzystające z PSZOK-u muszą posiadać środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki), a osoby bez środków ochrony osobistej mogą zostać wyproszone.

 

Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 189