ZUK

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu

Nowy Dzikowiec

ul. Komunalna 4

36-122 Dzikowiec

woj. podkarpackie

Telefon: 17 744 20 98

Biuro znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec

Piętro II pokój nr

Telefon/fax: 17 227 45 08 wew. 17

 

 

Kierownik Zakładu:

Streb Krzysztof

tel.: 697 966 695

 

 

Główny Księgowy:

Serafin Lucyna

tel: 17 227 45 08 wew. 17

 

 • Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu zwany dalej "Zakładem" jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Dzikowiec i działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr.157 poz. 1240 z 2009 r.)
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.(Dz.U. 06.116.783 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno- prawną,
 • Niniejszego statutu.

 

Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie usług w zakresie :

 • Zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń komunalnych stanowiących własność komunalną gminy Dzikowiec
 • Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami.
 • Organizowanie usuwania płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych
 • Nadzór nad wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - Wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta.
 • Statut ZUK (51,50 kB)

  załączył: Administrator , Administrator dnia 2017-11-26 19:54 Liczba pobrań: 25

 • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 235 073