ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach

36-121 Wilcza Wola 29 A

Tel. 17 2283 010

e-mail: sds.spie@gmail.com

Adres strony: www.sdsspie.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

Charakterystyka placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ A, B i C). ŚDS w Spiach powstał 1 grudnia 2012 r. i jest pierwszą tego typu placówką na terenie Gminy Dzikowiec. Do tej pory osoby upośledzone umysłowo i chore psychicznie nie miały możliwości skorzystania z tego typu pomocy, jaką proponuje środowiskowy dom. Tylko nieliczni mogli liczyć na udział w sąsiadujących z gminą domach, co jednak wiązało się z dalekimi dojazdami. Dlatego dla ogromnej większości uczestników, możliwość przebywania w Domu, jest nowością. Liczba miejsc statutowych w Domu wynosi 35 i jest zapełniona. Wśród uczestników są też osoby spoza gminy Dzikowiec – z Gminy Cmolas oraz Majdan Królewski (w żadnej z tych gmin nie funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy).

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 102