Rok 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola

W 2020 roku Gmina Dzikowiec realizowała zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzikowiec i Wilcza Wola", w ramach którego zostały wybudowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej w Dzikowcu oraaz w przysiółku Sudoły w Wilczej Woli. 

Zadanie zostało zrealiowane w ramach dofinansowania na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całej inwestycji to 231 965,98 złotych, dofinansowanie inwestycji wynosi 115 895,00 złotych.

GALERIA
 
 
 
  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 266