Rok 2020

Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu

Gmina Dzikowiec zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dzikowcu”. Koszt zadania inwestycyjnego wynosi 917 991,38 złotych. Gmina Dzikowiec uzyskała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2019” w kwocie 567 400,00 złotych.

Zrealizowano prace polegające na całkowitym remoncie ścian i podłóg sali gimnastycznej, korytarzy, szatni i łazienek, czyszczenie i lakierowanie parkietu oraz urządzeń gimnastycznych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację sali gimnastycznej.

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 069