Poniżej 130 000 zł w roku 2023

Zapytanie ofertowe do rzeczoznawców majątkowych na wykonanie w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem/zmianą MPZP dla działek ewidencyjnych o nr 1935/10, 1936/5 i 1935/4 położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 770