Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-19 15:50:55

Poniżej 130 000 zł w roku 2023

Zapytanie ofertowe do rzeczoznawców majątkowych na wykonanie w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla potrzeb ustalenia wysokości jednorazowej opłaty planistycznej w związku z uchwaleniem/zmianą MPZP dla działek ewidencyjnych o nr 1935/10, 1936/5 i 1935/4 położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-10-24
Wyświetl historię zmian