Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec/Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

IV Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec/Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec.

UZASADNIENIE PRZEJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU IV ZMIANY STUDIUM

 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – etap I

Załącznik graficzny do Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola

 UCHWAŁA NR XXV/179/2020 RADY GMINY DZIKOWIEC z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – etap I

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

Załacznik graficzny do Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

UCHWAŁA NR XXV/180/2020 RADY GMINY DZIKOWIEC z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO -RYSUNEK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1/2019 W MIEJSCOWOŚCI WILCZA WOLA -PROGNOZA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1/2019 W MIEJSCOWOŚCI WILCZA WOLA - RYSUNEK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2/2019 W MIEJSCOWOŚCI DZIKOWIEC GMINA DZIKOWIEC - PROGNOZA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPZP NR 2/2019 W MIEJSCOWOŚCI DZIKOWIEC- RYSUNEK

zał Nr 1 cz.a UWARUNKOWANIA

zał Nr 1cz. b OBSZARY I KIERUNKI

Zał Nr 2 - kierunki

zał Nr 3_1

zał Nr 3_2

zał Nr 3_3

zał Nr 3_4

zał Nr 4_1

zał Nr 4_2

zał Nr 4_3

zał Nr 4_4

zał Nr 5_1

zał Nr 5_2

zał Nr 5_3

zał Nr 5_4

zał Nr 6_1

zał Nr 6_2

zał Nr 6_3

zał Nr 6_4

zał Nr 7_1

zał Nr 7_2

zał Nr 7_4

zał Nr 7_4

 

Pliki graficzne

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 791