Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzikowiec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycję pod nazwą: rozbudowa istniejącego budynku usługowego ? OSP Lipnica wraz z przebudową sieci teletechnicznych oraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 1067/6 i 1067/7w miejscowości Lipnica gm. Dzikowiec.

                                                                                    Dzikowiec, 22.11.2023 r.

GP.6733.9.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

            Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że na wniosek z dnia 08.11.2023 r. Wnioskodawcy: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycję pod nazwą: rozbudowa istniejącego budynku usługowego – OSP Lipnica wraz z przebudową sieci teletechnicznych oraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 1067/6 i 1067/7w miejscowości Lipnica gm. Dzikowiec.

W związku z powyższym od daty ogłoszenia/otrzymania, można w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia ukazania zawiadomienia uzyskać wyjaśnienia ww. sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (stawiennictwo nieobowiązkowe).

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2023-12-08 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 759 677