Decyzje lokalizacji celu publicznego

Obiweszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr KOB7109A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową, na części działki oznaczonej nr ewid. 4972/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wilcza Wola w gminie Dzikowiec.

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 228 300