Poniżej 30 000 euro w roku 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dzikowiec działki ewidencyjnej o nr 855 z działkami sąsiednimi o nr 856/2, 856/6 i 856/8

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 635