Powyżej 30 000 euro w roku 2019

Protokół z otwarcia ofert na usłgę pn. "Dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu" w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r"

GOPS.251.3.2019

 

 

                                                                                                   Protokół z otwarcia ofert
W dniu 16.12.2019r. o godz. 10.15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający Gmina Dzikowiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu reprezentowany przez Kierownika Urszulę Halin dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na usługę pn.:

 

„Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu" w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i dni wolnych od nauki szkolnej

 

Otwarcia dokonano w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 przez Komisję Przetargową w składzie :
1 .Przewodniczący Komisji: Paluszek Anna
2.Sekretarz Komisji - Puzio Elżbieta
3.Członek Komisji - Zimny Marta

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie powyższego zamówienia tj. 194 220,00 zł.

Do upływu składania ofert do 16.12.2019r. do godziny 10.00 złożono ofertę :

LP. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto jednego jednodaniowego gorącego posiłku Cena brutto jednego dwudaniowego gorącego posiłku Termin wykonania zamowienia Warunki płatności (w dniach)
1. "Kuchnia Domowa" Aldona Mokrzycka 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 44 6,20 zł 9,40 zł od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej 14 dni

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono

  • Data aktualizacji: 2024-06-19 15:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 222 715