Zwrot Podatku Akcyzowego

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU - II TERMIN

Wójt Gminy Dzikowiec  przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

II termin:

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022r. oraz zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2021 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku osób, które nie złożyły zaświadczenia w I terminie.  

Stawka zwrotu w 2022 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2022r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec , p.nr 15 i na stronie: www.gminadzikowiec.pl

 

 

                                                                                                                                           Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                             Józef  Tęcza

 

Dzikowiec, 31.05.2022 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021.

 

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych– tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz producentów rolnych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021 na podstawie art. 5 ust1. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2227).

            Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym o numerze SA.39937(2014/X).

 

                                                                                                                                                                                     

Wykaz osób 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2022 ROKU - I TERMIN

Wójt Gminy Dzikowiec  przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

I termin:

od 1 luty do 28 luty 2022 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 sierpień 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2020 r. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku osób,  które nie złożyły zaświadczenia w I terminie.

Stawka zwrotu w 2022 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł x  ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2022r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec , p.nr 15 i na stronie: https:www.gminadzikowiec.pl

                                                                                                                                           Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                             Józef  Tęcza

 

 

 

 

 

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2020 ROKU

 

Wójt Gminy Dzikowiec przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W przypadku posiadaczy bydła  należy doręczyć zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą  na rachunek bankowy wskazany we wniosku  w następujących  terminach:
•    od 1 do 30 kwietnia 2020r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
•    od 1 do 31 października 2020r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oswiadczenie, klauzula informacyjna

Zestawienie-faktur

  • Data aktualizacji: 2023-12-08 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 759 702