Biznes

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW NIE ZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej informuje, że ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone zmiany odnoszące się do pomocy dla firm.

Ustawa rozszerza krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki o podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl


Przesłanie lub złożenie wniosków jest możliwe również poprzez:

  • platformę ePUAP
  • pocztę tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 59A;
  • dodatkowo przygotowane dokumenty można złożyć w kopercie z dopiskiem „Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców"w punkcie podawczym przy wejściu do Urzędu.

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 228 305