Gmina

Program Aktywna Szkoła

 

Na terenie obiektów sportowych „ORLIK” w Dzikowcu, Kopciach, Wilczej Woli i Lipnicy rozpoczęła się realizacja zadań w ramach Programu „Aktywna Szkoła” finansowanego ze środków budżetu państwa, ogłoszonym  i nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki. Program ma charakter ogólnopolski, którego realizatorem krajowym jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku. W ramach programu realizowane są dwa zadania: „Aktywny Weekend” i „Aktywny Orlik” poprzez realizację zajęć wspierających działania sportowe i aktywizujące dzieci, młodzież i społeczność lokalną do upowszechniania aktywności fizycznej.

Obiekty sportowe są dostępne dla mieszkańców gminy codziennie do godziny 21:00.

Zajęcia sportowe prowadzone są w każdy dzień, z  wyjątkiem dni świątecznych: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16:00 do 21:00, w soboty w godzinach od 15:00  do 21:00, w niedzielę w godzinach: od 9:00 do 17:30.

Program realizowany będzie do 30 listopada 2024r. Informacje o zajęciach można uzyskać u trenerów zajęć sportowych pod numerem telefonów:

Dzikowiec –

733 262 289 – Aktywny Weekend

605 931 718 – Aktywny Weekend

500 143 209 – Aktywny Orlik

Lipnica –

733 262 289 – Aktywny Weekend

661 537 480 – Aktywny Weekend

733 262 289 – Aktywny Orlik

Wilcza Wola-

669 773 848 – Aktywny Weekend

531 058 075 – Aktywny Weekend

Kopcie –

885 738 347 – Aktywny Weekend

665 819 554 – Aktywny Weekend

603 858 448 – Aktywny Weekend

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-24 15:24
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 235 207