Gmina

OGŁOSZENIE : NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU

Gmina Dzikowiec ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów


Cel partnerstwa/ projektów:
1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. podkarpackiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych, tj.: PI 10i, PI 10iv.

 

Więcej szczegółów dotyczących naboru w załączniku

  • Data aktualizacji:2024-07-19 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin:4 297 361