Gmina

Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec

Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec nr identyfikacyjny: RPPK.08.04.00-18-0021/16-001-01  realizowanej w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania 8.4.RPO WP na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakończona 31 Października 2018r.

 

INFORMACJA

 

W  związku z postanowieniami  Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2017r.

 

Wójt Gminy Dzikowiec informuje o instytucjonalnej gotowości świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach  Placówek Wsparcia Dziennego  Świetlicy Świetlik w Spiach oraz Świetlicy Świteź w Mechowcu przez okres   24 miesięcy od daty zakończenia projektu.

  • Data aktualizacji: 2019-08-14 15:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 545 453