Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2023-11-30 04:37:06

Projekty Unijne

       Programy realizowane w Gminie Dzikowiec

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec

Gmina Dzikowiec realizuje projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dzikowiec”.

 

Celem projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie 79,93 MWh energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Planowane efekty:

W ramach projektu planuje się zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Dzikowiec w tym:
- Oczyszczalni Ścieków w Nowym Dzikowcu – instalacja o mocy 34,8 kW
- Pompowni Wody w Mechowcu – instalacja o mocy 19,8 kW
- Oczyszczalni Ścieków w Wilczej Woli – instalacja o mocy 30,0 kW

Realizując projekt uzyskamy dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ciągu roku będzie wynosić 79,93 MWhe a spadek emisji gazów cieplarnianych szacuje się na 65,94 tony ekwiwalentu CO2.

.

 Wartość projektu: 709 078,59 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich: 487 463,66  PLN