Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-15 22:56:15

Oświata

Ogłoszenie na kandydatów do pracy w charakterze osoby sprawującej opiekę nad uczniami w czasie przewozu do i ze szkoły

OGŁOSZENIE

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

poszukuje kandydatów do pracy w charakterze osoby sprawującej opiekę nad uczniami
w czasie przewozu do i ze szkoły

 

Miejsce wykonywania zadań: teren powiatu kolbuszowskiego

 

Opis zadań osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu do i ze szkoły należy:

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas transportu oraz w czasie wsiadania
  i wysiadania z pojazdu,
 • Prowadzenie list obecności dzieci w pojeździe,
 • Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie transportu,
 • Współpraca z dyrektorami i pracownikami szkół oraz rodzicami.

 

Wymagania od kandydatów do pracy w charakterze zleceniobiorcy:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • osoba nie widniejąca w rejestrze przestępstw na tle seksualnym,
 • nieposzlakowania opinia,
 • punktualność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań,
 • cierpliwość w pracy z dziećmi.

Oferujemy:

 • realizację zadań w ustawowe dni nauki szkolnej na podstawie umowy zlecenia,
 • okres wykonywania zlecenia: od 5 września 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
 • dzienną liczbę godzin realizacji zadań: od 3 do 6 godzin (np. od godziny około 6.45 do około 9.15 oraz od godziny około 12.40 do około 15.40.
 • wynagrodzenie brutto w złotych 23,50 zł za 1 godzinę zrealizowanych zadań.

Dokumenty wymagane:

 • oferta z adresem zamieszkania i nr telefonu.

Ofertę należy:

 1. złożyć w siedzibie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Dworska 62, 36-122 Dzikowiec pokój nr 29 

lub

 1. przesłać na adres Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Dworska 62, 36-122 Dzikowiec

 

do dnia 31 sierpnia 2023 r.  do godziny 10.00.

Po otrzymaniu ofert zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

           

Dzikowiec, 2023-08-23                                           

   Małgorzata Szczęch

                                                                              Dyrektor Zespołu Obsługi

                                                                 Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-08-23
Wyświetl historię zmian