Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-25 21:05:36

Gmina

Zakończenie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 ? 2023 wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 (PROW 2014-2020).

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” kończy realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Dzięki funduszom z Unii Europejskiej za pośrednictwem „Siedliska” udało się wykonać wiele inwestycji, przedsięwzięć, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. O dotacje mogły wnioskować osoby fizyczne, firmy, stowarzyszenia, parafie, gminy, jednostki kultury. W strategii wyszczególniono 3 cele główne:
1) Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego, rekreacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego.
2) Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środowiskowych dla rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w obszarze LGD „Siedlisko”.
3) Podniesienie aktywności gospodarczej na terenie LGD.

 

Od 2016 roku „Siedlisko” przeprowadziło 18 naborów wniosków, w różnych zakresach tematycznych:

 

Rok 2016

1) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Wsparcie otrzymało 5 wnioskodawców na łączną kwotę 118 70,73 €.

 

Rok 2017

2) Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Dofinansowanie uzyskało 2 przedsiębiorców, na łączną kwotę 139 954,69 €.

3) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Dofinansowanie otrzymało 5 wnioskodawców na kwotę 116 016,75 €.

4) Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie LSR 1.1.1). W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, na łączna kwotę 30 583,48 €.

5) Projekt grantowy - Zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). W ramach realizacji operacji grantobiorcy zorganizowali imprezy promujące spuściznę lokalną na kwotę 27 338,94 €.

6) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.1.1). Wsparcie otrzymało 5 wnioskodawców na łączna kwotę 227 013,83 €.

7) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Wsparcie otrzymało 6 wnioskodawców na kwotę 211 518,93 €.

8) Promowanie obszaru LSR (przedsięwzięcie LSR 1.2.1). Zostało zorganizowanych 15 wydarzeń promujących na łączną kwotę 19 027,65 €.

 

Rok 2018

9) Projekt grantowy - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (przedsięwzięcie LSR 1.2.2. oraz 1.3.1). W ramach realizacji operacji wyposażono 23 organizacje oraz wydano 6 publikacji promujących obszar LGD, na łączna kwotę 55 129,60 €.

 

Rok 2019

10) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Wsparcie otrzymało 4 wnioskodawców na kwotę 91 753,23 €.
11) Projekt grantowy - Zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie LSR 1.1.2). Limit dostępnych środków 81 024,99 zł. Do finansowania zostało wybranych 15 projektów, na łączna kwotę 20 256,25 €.
12) Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Dofinansowanie uzyskało 7 przedsiębiorców, na łączną kwotę 177 439,19 €.

 

Rok 2020

13) Rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.2.). Limit dostępnych środków w naborze wynosił 207 946,71€. W ramach naboru wpłynęło 11 wniosków. Dofinansowanie uzyskało 8 przedsiębiorców.

 

Rok 2021

14) Podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie LSR 3.1.1.). Limit dostępnych środków 192 230,02 €. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków, które otrzymały dofinansowanie.
15) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). W ramach naboru wpłynęło 8 wniosków. Limit dostępnych środków wynosił 265 000,00 €.

Ponadto "Siedlisko" wraz z 5 innymi Lokalnymi Grupami Działania w 2019 roku zrealizowało projekt współpracy „Turystyczny Szlak Dobrego Smaku”. Celem projektu była „Promocja obszaru 6 partnerskich Lokalnych Grup Działania poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego dla zbudowania wspólnej marki regionu”. Budżet LGD Siedlisko przeznaczony na realizacje projektu współpracy wyniósł 27 000,00 €. LGD „Siedlisko” odpowiedzialne było za opracowanie kolorowanki dla dzieci, mapy regionu oraz gry planszowej o atrakcjach turystycznych regionu.

 

Rok 2022
16) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Limit dostępnych środków wynosił 80 000,00 €. Wpłynęło 3 wnioski, każdy z nich otrzymał dotację.

 

Rok 2023
17) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Limit dostępnych środków wynosił 46 656,75 €. Wpłynęło 2 wnioski. Na podstawie uzyskanej punktacji 1 wniosek zostały wybrany do dofinasowania, 1 znajduje się na liście rezerwowej.

18) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, (przedsięwzięcie LSR 2.2.1). Limit dostępnych środków wynosił 33 467,52 €. Do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" wpłynął 1 projekt na kwotę 133 870,00zł. Na podstawie uzyskanej punktacji został wybrany do dofinasowania.