Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-25 20:03:47

Gmina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: "Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach"

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Spiach zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia pn.: Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach”.

Zadanie pn. „Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach” dofinasowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa wstępna nr RPOZ/2022/13010/PolskiLad.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Inwestycje
Redaktor
e-mail: inwestycje@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2024-05-02
Wyświetl historię zmian