Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2021-08-05 03:00:27

Gmina

Raport diagnostyczny - Portret partnerstwa kolbuszowskiego

 

Szanowni Państwo,

 

gminy: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów wraz z powiatem kolbuszowskim zawiązały Partnerstwo „Gminy powiatu kolbuszowskiego” i realizują projekt Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest opracowanie strategii terytorialnej. Będzie ona dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowego okresu programowania 2021-2027. Projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

 

Pierwszym z etapów opracowania strategii jest raport diagnostyczny dla Partnerstwa. Diagnoza została przygotowana w oparciu o dostępne dane oraz na podstawie ankiet, w których udział wzięli mieszkańcy, uczniowie, lokalni liderzy oraz konsultacji z różnymi grupami społecznymi. Przy okazji, serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w ten etap prac.

 

W załączeniu przedstawiamy Państwu projekt raportu diagnostycznego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie uwag do projektu raportu na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl

 

Zachęcam mieszkańców Gminy Dzikowiec do zapoznania się z projektem raportu.

 

Wójt Gminy Dzikowiec

Józef Tęcza