Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-15 22:04:59

Ogłoszenia

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (kwiecień 2018)

Informacja na temat aktualizacji podstawowych kwot dotacji na 2018 rok (kwiecień 2018)

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017r.poz.2203), Gmina Dzikowiec ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dzikowiec, statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wskaźnik zwiększający.

 

 

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018r. do czasu ich aktualizacji:

  1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie - 8 343,26 zł
  2. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie - 6 643,66 zł
  3. Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi - 339,00
  4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi - 77,00
  5. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach wynosi - 72,00
  6. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi - 0,00
  7. Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi - 0,00
  8. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej wynosi - 1,109
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2018-04-26
Wyświetl historię zmian