Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:52:20

Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec informuje

Wójt Gminy Dzikowiec informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Płazówka oznaczonych w ewidencji gruntów numerem działki: 42/2 o powierzchni 0,1104 ha przeznaczonej do sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wykazie.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2017-12-14
Wyświetl historię zmian