Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 08:04:05

Ogłoszenia

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

Dzikowiec, 22.11.2023r.

                                 

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 14 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 66/5  obrębu Nowy Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/00014630/9 ) i 1068/9 obrębu Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/00044249/0 ) o łącznej powierzchni 0,1454 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec w całości.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 1

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 66/5 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 1068/9 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1454 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 91 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Michał Krystian Potępa

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 92 420,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23%

( słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100 – brutto )

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-11-22
Wyświetl historię zmian