Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 08:22:10

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Dzikowiec, 01.08.2023r. 

Gmina Dzikowiec ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
W związku z tym, informujemy właścicieli zabytków wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Dzikowiec o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Szczegółową listę prac, na które można przeznaczyć dotację określa art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Szczegóły: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (sejm.gov.pl)

Wnioskodawca może złożyć wnioski o dotację w następujących kategoriach:

  1. do   150.000,00 zł brutto,
  2. do    500.000,00 zł brutto,
  3. do    3.500.000,00 zł brutto.

Warunkiem udzielenia dotacji jest posiadanie wkładu własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej przez wnioskodawcę wysokości.

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia  2023 roku do godziny 15.00 z dopiskiem: „Wniosek o ubieganie się o dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” osobiście w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Dzikowiec: 6jf4vlp77f/skrytka.

 

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:

Pan Wojdyło Henryk , tel. 17 2274-508.

Szczegółowe informacje dot. naboru – uchwała nr XLIX/345/2023 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 lutego 2023r

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-08-01
Wyświetl historię zmian