Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-15 22:27:29

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie terminu skladania wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż przedłużony został termin wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Nowy termin składania wniosków: do dnia 24 marca do godziny 15.00. 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Dzikowiec 

Józef Tęcza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Inwestycje
Redaktor
e-mail: inwestycje@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2023-03-13
Wyświetl historię zmian