Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:51:06

Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 45 /2022

Wójta Gminy Dzikowiec

    z dnia 22 kwietnia 2022r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021r., poz. 1899 ), art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559
ze zm.).

 

zarządzam:

 1

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w najem opisanej w załączniku na okres 21 dni.

 

 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 3

 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Dzikowiec  nr 45/2022 z dnia 22.04.2022r.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

nieruchomości

Opis nieruchomości
i cel umowy

Czas trwania najmu

Wysokość stawki czynszu najmu

Sposób oddania nieruchomości
w najem

Nr działki

Nr obrębu

KW

1

1207

0004

TB1K/00022445/4

36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 11

Najem lokalu użytkowego o powierzchni 23,00m2, usytuowanego na parterze budynku w celu prowadzenia działalności usługowej.

Od 01.06.2022r. do 31.05.2024r.

Stawka czynszu najmu 264,11 zł plus podatek VAT wg. obowiązującej stawki, płatny z dołu do 10-tego każdego miesiąca. Opłata ryczałtowa za ogrzewanie od 01.10 do 31.03 w wysokości 89,25 zł plus podatek VAT zł. Czynsz najmu będzie ulegał podwyższeniu corocznie, raz w roku o 5%, począwszy od 01.01.2023r., przez okres trwania umowy.

Tryb przetargowy

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 kwietnia 2022 r. do dnia 13.05.2022 r.

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2022-04-22
Wyświetl historię zmian