Gmina Dzikowiec
+48 (17) 744-21-09
e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl
www: gminadzikowiec.pl
Data wydruku: 2024-06-20 07:16:45

Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec i Kopcie


OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec i Kopcie

Na podstawie protokołu Nr 1/2020 z dnia 30.01.2020r. Komisji Konkursowej w/w zadania informuję, że:

  1. Na konkurs wpłynęły dwie oferty: Klub Sportowy Dzikowiec i Klub Sportowy Kopcie.
  2. Oferent Klub Sportowy Dzikowiec zaoferował wykonanie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Dzikowiec w okresie od 01 luty 2020r. do 30 listopada 2020r. za kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
  3. Oferent Klub Sportowy Kopcie zaoferował wykonanie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości Kopcie w okresie od 01 luty 2020r. do 30 listopada 2020r. za kwotę 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

 

Wójt Gminy

Józef Tecza

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2020-01-30
Opublikował: Administrator
Administrator
e-mail: informatyk@gminadzikowiec.pl
Data publikacji: 2020-01-30
Wyświetl historię zmian